Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zemědělská 29
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:Mgr. Miloš Hrůza
Kontakt na školu Telefon: 545 428 511
Email: info@maskola.cz
Web: www.maskola.cz
IČ:49465091
RED-IZO:600108619
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zemědělská 29
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 428 521
Fax: 545 428 510
IZO:107602326
Základní škola
Adresa: Ulice: Zemědělská 29
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 428 511
Fax: 545 428 510
IZO:049465091
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 563
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5,9,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: Hauptschule Baden , Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum),
Školní družina
Adresa: Ulice: Jugoslávská 126
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 428 511
Fax: 545 428 510
IZO:118200321
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zemědělská 29
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 428 517
Fax: 545 428 510
IZO:150074352