Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 1097
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Ředitel:Mgr. Ilona Krausová
Kontakt na školu Telefon: 549 413 360
Email: reditelka@zspredklasteri.cz
Web: zspredklasteri.cz
IČ:70996512
RED-IZO:600110761
Zřizovatel:Obec Předklášteří
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Stráňově 1127
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Kontakt na školu: Telefon: 549 418 468
IZO:107604035
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 73
Aktuální počet dětí: 65
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6,15 - 16,15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Lokomoce
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: individuální integrace dětí s SVP
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, www.stránky školy obecní časopis, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1097
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Kontakt na školu: Telefon: 549 413 360
IZO:102179841
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 103
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace žáků s SVP, práce s žáky nadanými
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, www stránky školy, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 1097
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Kontakt na školu: Telefon: 549 413 360
IZO:118300679
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Stráňově 1127
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Kontakt na školu: Telefon: 549 418 468
IZO:103091793
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 1097
Obec: Předklášteří
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 02
Kontakt na školu: Telefon: 549 413 360
IZO:150074913
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne