Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno-venkov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vranov 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Ředitel:Zuzana Černá
Kontakt na školu Telefon: 541 239 060
Email: skolavranov@seznam.cz
Web: www.skolavranov.cz
IČ:70873232
RED-IZO:600111229
Zřizovatel:Obec Vranov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vranov 242
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Kontakt na školu: Telefon: 541 239 060
Fax: není
IZO:107604141
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 49
Aktuální počet dětí: 49
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 57, 310
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.30 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce: ZŠ Vranov, hasiči, Sokol
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: IVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vranov 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Kontakt na školu: Telefon: 541 239 060
Fax: není
IZO:103619313
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 89
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: video telefon ve výstavbě ...
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 57, 310
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP - aktualizace 2020.docx (488,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (27,2 KB)
Školní řád: školní řád 2020.docx (176,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, - Výstava prací žáků - kulturní akce na podporu místních spolků
Zapojení ve specifických programech: Ukliď Česko
Domácí spolupráce : Hasiči, Sokol Vranov, branný závod Maják - Policie Kuřim
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.xlsx (10,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2020-2021.xlsx (12,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, vranovské lesy, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vranov 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Kontakt na školu: Telefon: 541 239 060
Fax: není
IZO:118300717
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vranov 242
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Kontakt na školu: Telefon: 541 239 060
Fax: není
IZO:108010171
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Vranov 85
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 32
Kontakt na školu: Telefon: 541 239 060
Fax: není
IZO:171100964