Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Boleradice 57
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 12
Ředitel:Mgr. Miroslava Fišerová
Kontakt na školu Telefon: 722 199 668
Email: reditelka@boleradice.cz
Web: https://www.skolaboleradice.cz/
IČ:70915351
RED-IZO:600112128
Zřizovatel:Městys Boleradice
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice:
Obec: Boleradice 57
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 12
Kontakt na školu: Telefon: 519 423 168
IZO:150005580
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 36
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.30 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní řád: Školní řád MŠ 2O20.doc (141,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva MŠ 2019-20.pdf (705,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Hasiči, policie, včelařský kroužek, Svaz zahrádkářů, MAP, CVČ Pavučina, Ekocentrum, Trkmanka, Lipka
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Speciální pedagog MŠ
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Boleradice 57
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 12
Kontakt na školu: Telefon: 519 423 168
IZO:102243930
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 39
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE ZŠ a MŠ BOLERADICE 20 - 24.pdf (354,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP Tvoriva skola Boleradice.doc (3082,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 20-21.pdf (1166,7 KB)
Školní řád: DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU - DISTANČNÍ VÝUKA.pdf (577,8 KB)
ŠKOLNÍ ŘÁD 1. 9. 2020.pdf (902,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 2020 ZŠ.pdf (1370,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Sportuj ve škole
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Hasiči, policie, včelařský kroužek, Svaz zahrádkářů, MAP, CVČ Pavučina, Ekocentrum, Trkmanka, Lipka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: Hodiny speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence poskytované speciálním pedagogem, druhý pedagogický pracovník, asistenti pedagoga.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: TÝDENNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf (310,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH 1. - 5. ročník.pdf (1942 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, chovatelské, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Boleradice 57
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 12
Kontakt na školu: Telefon: 519 423 168
IZO:118400444
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 do 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.45 do 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Boleradice 57
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 12
Kontakt na školu: Telefon: 519 423 168
IZO:150005598
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne