Logo školy

Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 2
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Ředitel:Mgr. Yveta Polanská
Kontakt na školu Telefon: 519 372 155
Email: zskomen@seznam.cz
Web: www.zspostorna.cz
IČ:63434458
RED-IZO:600112306
Zřizovatel:Město Břeclav
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 372 155
Fax: 519 327 172
IZO:102255164
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 364
Dny otevřených dveří (termín/y): z důvodu Covidu - zrušen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 570, 571
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40 (od 6.30 -ranní družina)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 2020.docx (30,3 KB)
Školní vzdělávací program: 13_verze_ zari_2020_SVP.docx (831 KB)
Školní řád: Školní řád 2020-2021.pdf (1035,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (1425,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Sportuj ve škole
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 14
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 372 155
Fax: 519 327 172
IZO:118400754
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Osvobození 1
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 41
Kontakt na školu: Telefon: 519 372 155
Fax: 519 327 127
IZO:103179089