Logo školy

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bílovská 78
Obec: Moravský Žižkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 01
Ředitel:Mgr. Miloslav Sova
Kontakt na školu Telefon: 519 346 107
Email: skola.mz@c-box.cz
Web: http://www.zs-mzizkov.cz/
IČ:70948305
RED-IZO:600112446
Zřizovatel:Obec Moravský Žižkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bílovská 78
Obec: Moravský Žižkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 346 107
Fax: 519 346 107
IZO:102255491
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 154
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 542, 556
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce-rozvoje-skoly.pdf (440,6 KB)
Školní vzdělávací program: Školní-vzdělávací-program.pdf (1953,8 KB)
Školní řád: Dodatek-ke-skolnimu-radu-c.1.docx (25,7 KB)
Školní-řád.pdf (726,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-skoly-20192020.pdf (1520,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola podporující zdraví, Škola pro demokracii Hrdá škola
Domácí spolupráce : ZŠ Mohelno, PPP Břeclav, podnikatelé v obci
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, Měsíční zprávy od ředitele školy pro rodiče
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bílovská 78
Obec: Moravský Žižkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 346 107
Fax: není
IZO:118400282
Školní klub
Adresa: Ulice: Bílovská 78
Obec: Moravský Žižkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 346 107
Fax: není
IZO:118401122