Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 15
Obec: Jasenná
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 13
Ředitel:Mgr. Andrea Čalová
Kontakt na školu Telefon: 577 456 143
Email: zs.jasenna@seznam.cz
Web: http://www.zsjasenna-zlin.cz
IČ:70981248
RED-IZO:600114091
Zřizovatel:Obec Jasenná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jasenná 15
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 456 143
IZO:102307911
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: školní zahrady
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Škola hravě - od 1.9. 2020.pdf (3881,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 1.9. 2019.pdf (702,4 KB)
Školní řád: 1. Školní řád 1.9.2019.docx (83,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2019-2020.pdf (943,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jasenná 15
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 456 143
IZO:118500422
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jasenná 15
Obec: Vizovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 12
Kontakt na školu: Telefon: 577 456 143
IZO:103107100