Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tečovice 112
Obec: Zlín 4
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 02
Ředitel:Mgr. Marie Zapletalová
Kontakt na školu Telefon: 577 103 784
Email: skola@zstecovice.cz
Web: www.zstecovice.cz
IČ:75023679
RED-IZO:600114546
Zřizovatel:Obec Tečovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tečovice 319
Obec: Zlín 4
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 105 006
IZO:107606330
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.10.2018
Kritéria příjímacího řízení: Informace-k-žádosti-o-přijetí-dítěte-k-předškolnímu-vzdělávání-kritéria-přijetí-1.pdf (32,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 52, linka Zlín-Holešov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Dlouhodobý plán ZŠ 16 - 18.doc (82,4 KB)
Školní řád: Školní-řád-MŠ-17-18 (4).docx (42,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Tečovice 112
Obec: Zlín 4
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 103 784
IZO:102307741
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): v průběhu roku 31. 10. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Domovní telefon. V průběhu roku se chystá zprovoznění kamerového systému.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 52, linka Zlín-Holešov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobý plán ZŠ 16 - 18.doc (82,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ke kontrole.docx (222,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2016.doc (1091,6 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 17-18.docx (74,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 17-18.doc (693,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Tvořivá škola, Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin ŠD 2018-19.docx (12,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2018-19.pdf (1047,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tečovice 112
Obec: Zlín 4
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 103 784
IZO:118500252
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tečovice 319
Obec: Zlín 4
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 103 784
IZO:103119400
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne