Logo školy

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Demlova 4178/32
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Nosek
Kontakt na školu Telefon: 567 323 529
Email: zsjihlava@centrum.cz
Web: www.zsdemlovaji.cz
IČ:47366257
RED-IZO:600117286
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Demlova 4178/32
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 06
Kontakt na školu: Telefon: 567 323 529
Fax: 567 323 540
IZO:108047610
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 580
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: C, B, BI
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: vize školy.pdf (427,8 KB)
Školní vzdělávací program: Škola+do+které+stojí+za+to+chodit+(2016).pdf (1679,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP skolni druzina 2020.doc (1215,5 KB)
Školní řád: Skolni_rad_skoly_2021.pdf (579,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2019_2020 (003).doc (303,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání, Šablony
Domácí spolupráce : Spolupráce se SŠ, MŠ, Policie ČR, Městská policie, Vrak Bar, Muzeum Vysočina, Městská knihovna....
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Projekt Otevřená škola, přípravná třída
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 12.00 , 12. 35
ŠVP: ŠVP - přípravná třída upravený2020.docx (48,5 KB)
ŠD
Adresa: Ulice: Demlova 4178/32
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 06
Kontakt na školu: Telefon: 567 323 540
IZO:118700081
ŠK
Adresa: Ulice: Demlova 4178/32
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 06
Kontakt na školu: Telefon: 567 323 529
IZO:150012748
Škni
Adresa: Ulice: Demlova 4178/32
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 06
Kontakt na školu: Telefon: 567 323 540
IZO:170100464