Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Rymice 39
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Knápková, pověřena řízením školy
Kontakt na školu Telefon: 573 396 075
Email: mszs@skolarymice.cz
Web: www.skolarymice.cz
IČ:70985065
RED-IZO:600118291
Zřizovatel:Obec Rymice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rymice 39
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 075
IZO:107609053
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 380
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Rymice 39
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 075
IZO:102140944
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 58
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): on-line leden 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.Rymice.pdf (974,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2020doc.pdf (2502,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švpšd2020,12.10.pdf (1383,9 KB)
Školní řád: školní řád2020.21.docnový.pdf (1158,2 KB)
Poslední výroční zpráva: v_yrocn_i_zpr_2019_2020(1).pdf (857,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola, Aktivní škola
Domácí spolupráce : S okolními ZŠ, Umožňujeme pedagogické praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Klasická výuka s prvky Hejného metody, založená na činnostním učení.
Alternativní písmo: Individuálně dle potřeb žáků comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, přírodovědné, společenské hry, taneční, ICT, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rymice 39
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 075
IZO:118801040
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:45 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rymice 39
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 396 075
IZO:150050810