Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pod Zábřehem 1100
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Ředitel:Mgr. Jitka Vašalovská
Kontakt na školu Telefon: 573 380 782
Email: zichacek@zsbrat.cz
Web: www.zsbrat.cz
IČ:70833648
RED-IZO:600118495
Zřizovatel:Město Bystřice pod Hostýnem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pod Zábřehem 1100
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 782
IZO:102519323
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 453
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10.2014, 24.3.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Škola trvale udržitelného rozvoje, Mezinárodní bezpečná škola, projekt Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SŠNO Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Hulín, SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem, Rodinné centrum Knoflík
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: snowboarding, cykloturistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: klub domácích úkolů, dyslektický kroužek, logopedie, příprava žáků na olympiády a soutěže, individuální péče, příprava na přijímací zkoušky
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Pod Zábřehem 1100
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 781
IZO:118800043
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pod Zábřehem 1100
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 784
IZO:118801287
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21,- Kč, 23,- Kč, 23,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pod Zábřehem 1100
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 784
IZO:150074077
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21,- Kč, 23,- Kč, 23,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano