Logo školy

3. Základní škola Holešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:3. Základní škola Holešov
Adresa školy: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Ředitel:Mgr. Ivo Junášek
Kontakt na školu Telefon: 573 503 140
Email: kancelar@3zshol.cz
Web: www.3zshol.cz
IČ:70841471
RED-IZO:600118525
Zřizovatel:Město Holešov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
IZO:102519382
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 548
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusová zastávka před budovou školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_školní družina.pdf (832,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2022_2023.pdf (1900,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2021_2022_Výroční zpráva.pdf (8234,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety, zahradní slavnosti, lyžařský výcvik, jazykové soustředění, kurz společenské výchovy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Police ČR, Požární ochrana, ČČK, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, praxe studentů pedagogiky středních a vysokých škold
Mezinárodní spolupráce: projekt EDISON - návštěva zahraničních stážistů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Krokus, Ježíškova vnoučata
Specifické formy podpory žákům: individuální péče o znevýhodněné a integrované žáky, nepovinný předmět - Náprava specifických poruch učení, zájmové kroužky, nabídka nepovinných předmětů, individuální přístup k talentovaným žákům, individuální logopedická péče v 1. ročníku - logopedická
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Počítače s dataprojektory v odborných učebnách. Interaktivní tabule v některých pracovnách 2. stupně. Všechny kmenové třídy 1. stupně vybaveny interaktivní tabulí s ozvučením. Počítačová učebna s kapacitou 30 míst
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Keramická dílna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP Cestička za poznáním_přípravná třída.pdf (835,8 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
IZO:118800035
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družby 329
Obec: Holešov
Kraj: Zlínský
PSČ: 769 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 399 615
IZO:118801368