Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dražovice 121
Obec: Rousínov u Vyškova
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Ředitel:Mgr. Jana Adamcová
Kontakt na školu Telefon: 517 377 214
Email: zs.drazovice@seznam.cz
Web: http://www.zsmsdrazovice.cz
IČ:75024195
RED-IZO:600125521
Zřizovatel:Obec Dražovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dražovice 255
Obec: Rousínov u Vyškova
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 377 214
IZO:108011747
Základní škola
Adresa: Ulice: Dražovice 121
Obec: Rousínov u Vyškova
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 377 214
IZO:102791970
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Projek "S Evou a Edou zdravě a bezpečně", Projekt INTERES
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci - jejich integrace
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, turistické, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: tělocvična, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Dražovice 121
Obec: Rousínov u Vyškova
Kraj: Jihomoravský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181059614
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dražovice 255
Obec: Rousínov u Vyškova
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 683 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 377 217
IZO:103231366