Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Troskotovice 160
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 78
Ředitel:Mgr. Veronika Vráblíková
Kontakt na školu Telefon: 515 332 522
Email: troskotovice_160@seznam.cz
Web: www.zstroskotovice.cz
IČ:71011285
RED-IZO:600127346
Zřizovatel:Obec Troskotovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Troskotovice 160
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 78
Kontakt na školu: Telefon: 515 332 522
IZO:108012140
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): květen až červen nebo podle domluvy
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria MŠ.doc (26,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doparav - linka
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30 -16.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.pdf (172,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ Troskotovice (1).pdf (76,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (485,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: Hasiči, Policie ČR, klub seniorů, Městys Troskotovice, CVČ Pohořelice, MŠ i ZŠ Jiřice, ZŠ Suchohrdly
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, logopedie
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Troskotovice 160
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 78
Kontakt na školu: Telefon: 515 332 522
Fax: 515 332 522
IZO:102855030
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 20
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po předcházející domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (21,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.docx (220,3 KB)
Školní řád: Školní_řád_základní_školy.docx (44 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (485,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola, Zelená škola
Domácí spolupráce : Hasiči, Policie ČR, CVČ Pohořelice, ZŠ i MŠ Jiřice, ZŠ Suchohrdly, Městys Troskotovice, Sokol, Svaz seniorů
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální práce, dyslektický kroužek
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ROZVRH ŠD.xlsx (10,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Troskotovice 160
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 78
Kontakt na školu: Telefon: 515 332 522
IZO:171104200
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Troskotovice 160
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 78
Kontakt na školu: Telefon: 515 332 522
IZO:108034933