Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Ředitel:Mgr. Jiří Dufek
Kontakt na školu Telefon: 566 560 535
Email: zs.stepanov@seznam.cz
Web: www.zsstepanovns.cz
IČ:70885966
RED-IZO:600130045
Zřizovatel:Obec Štěpánov nad Svratkou
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Kontakt na školu: Telefon: 566 560 529
Fax: neni
IZO:107615771
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 46
Aktuální počet dětí: 41
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 120
Školní vzdělávací program: SVP_MS.pdf (222,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (85,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Kontakt na školu: Telefon: 566 560 535
Fax: 566 560 535
IZO:102931887
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 265
Aktuální počet žáků: 124
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2014
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: svp2013_f.pdf (1028,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP pro SD.pdf (109,5 KB)
Školní řád: Skol_rad.pdf (299,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 12_13.pdf (11723,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Domácí spolupráce : Integrovaný záchranný systém, Centrum prevence Nadosah
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, taneční, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Kontakt na školu: Telefon: 566 560 535
Fax: 566 560 535
IZO:119400138
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Kontakt na školu: Telefon: 566 560 535
Fax: 566 560 535
IZO:103131981
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
ŠJ-v
Adresa: Ulice:
Obec: Štěpánov nad Svratkou 159
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 63
Kontakt na školu: Telefon: 566 560 535
Fax: není
IZO:170100219
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne