Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Třemešná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Třemešná
Adresa školy: Ulice:
Obec: Třemešná 341
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Ředitel:Mgr. Ing. Milan Gross, MBA
Kontakt na školu Telefon: 554 652 218
Email: zs-mstremesna@seznam.cz
Web: www.zs-tremesna.cz
IČ:00852538
RED-IZO:600132013
Zřizovatel:Obec Třemešná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Třemešná 326
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 218
IZO:107620812
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Třemešná 341
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 218
IZO:102008990
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 97
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.pdf (477,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV - Třemešná.rar (22970,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD Třemešná - 2014-15.pdf (445,9 KB)
Školní řád: školní řád 2015.pdf (371 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014-15.pdf (2823,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol z EU, Dotované školní mléko, Recyklohraní, Sběr plastových víček peo Matyáška,
Domácí spolupráce : Rada školy při ZŠ Třemešná, Obecní úřad Třemešná, SRPDŠ při ZŠ Třemešná, Myslivecké sdružení v Třemešné, Motoklub Třemešná, TJ Sokol Třemešná, Hasičský sbor v Třemešné II, Občanské sdružení Sebastián, ZUŠ Město Albrechtice, DDM Krnov, Lesy ČR, PPP Krnov,
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v zahraničí - Szybowice - Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci - individuální péče, možnost doučování, nadaní žáci - zapojení sedo vědomostních olympiád a soutěží, sociálně znevýhodnění žáci - individuální péče, možnost doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.pdf (183,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRHY.rar (418,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, společenské hry, sportovní, literárně-dramatické, turistické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, obecní veřejný rozhlas, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Třemešná 341
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 218
IZO:119500272
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Třemešná 307
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 218
IZO:102868387
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Třemešná 326
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 82
Kontakt na školu: Telefon: 554 652 218
IZO:119500850