Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Lomná 149
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Ředitel:Mgr. Jana Kufová
Kontakt na školu Telefon: 773 180 689
Email: zsdolnilomna@centrum.cz
Web: http://zsdolnilomna.ic.cz
IČ:75026724
RED-IZO:600133702
Zřizovatel:Obec Dolní Lomná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dolní Lomná 149
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 739 165 194
IZO:107622696
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 42
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.docx (20,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Uzamčený vchod, zaměstnanec pověřený odemykáním.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6, 30 h - 16, 00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (565,8 KB)
Školní řád: 37. Školní řád MŠ.doc (186,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lomná 149
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 773 180 689
IZO:102068836
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 51
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6, 30 - 16, 00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7, 30 h
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV (5. verze).doc (681 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2013.doc (103,4 KB)
Školní řád: 2. Školní řád.doc (137,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 - 2020.docx (199,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Hasík
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Odpolední škola, Pedagogická intervence, individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provoz ŠD.docx (19,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN 2020-2021.pdf (171,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule ve třídách, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, ČTENÁŘSTVÍ
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, LES, ŘEKA
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní Lomná 149
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 773 180 689
IZO:119600170
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.10
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.10 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, zápisy v žákovských knížkách
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dolní Lomná 149
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 736 115 872
IZO:103020799
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 Kč - 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 70
Obec: Dolní Lomná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu:
IZO:181064413
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 Kč - 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne