Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jablunkovská 501
Obec: Třinec - Lyžbice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Ing. Magda Nogová
Kontakt na školu Telefon: 558 333 539
Email: ivo.kaleta@zszatopkovych.eu
Web: www.zszatopkovych.eu
IČ:61955612
RED-IZO:600134270
Zřizovatel:Statutární město Třinec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jablunkovská 501
Obec: Třinec - Lyžbice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 333 539
Fax: 558 333 480
IZO:061955612
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 467
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, workshopy pro žáky s rodiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: inkluzivní vzdělávání, asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, šachy, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jablunkovská 501
Obec: Třinec - Lyžbice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 333 539
Fax: 558 333 480
IZO:119600781
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jablunkovská 501
Obec: Třinec - Lyžbice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 333 539
Fax: 558 333 480
IZO:103008926
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-31
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne