Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ke Studánce 1050
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Robert Kaleta
Kontakt na školu Telefon: 596 511 789
Email: kestudance@kestud.cz
Web: www.kestud.cz
IČ:48004219
RED-IZO:600135888
Zřizovatel:Město Orlová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ke Studánce 1050
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 789
IZO:048004219
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 394
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost:
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP-orig.-PŘ.doc (2319,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: DRUŽINA PLNÁ POHODY.docx (14,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (109,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017-2018.docx (1671,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Hodina pohybu navíc, Sportuj ve škole
Domácí spolupráce : ZŠ K. Dvořáčka, MŠ Ke Studánce, SŠTaS Karviná, SŠ Dakol, MP Orlová
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, chovatelské
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ke Studánce 1050
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 789
Fax: 596 511 789
IZO:119701235
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ke Studánce 1050
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 789
Fax: 596 511 789
IZO:102892237
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Ke Studánce 1033
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 789
Fax: 596 511 789
IZO:150073739