Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lubina 60
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Ředitel:Mgr. Ivana Davidová
Kontakt na školu Telefon: 556 813 490
Email: zslubina@centrum.cz
Web: zskoprivnice-lubina.skolniweb.cz
IČ:70988650
RED-IZO:600138011
Zřizovatel:Město Kopřivnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lubina 60
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 813 490
IZO:102232571
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 110
Aktuální počet žáků: 107
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Lubina 60
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 813 490
IZO:119800802
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lubina 60
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 813 490
IZO:103068121