Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Osvobození 514
Obec: Vřesina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 85
Ředitel:Mgr. Lenka Skýbová
Kontakt na školu Telefon: 599 520 390
Email: skola@zsvresina.cz
Web: www.zsvresina.cz
IČ:75027666
RED-IZO:600138101
Zřizovatel:Obec Vřesina
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vřesina, Osvobození 410
Obec: Vřesina u Bílovce
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 85
Kontakt na školu: Telefon: 556 425 818
IZO:107625687
Základní škola
Adresa: Ulice: Osvobození 514
Obec: Vřesina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 85
Kontakt na školu: Telefon: 556 425 818
Fax: 556 425 830
IZO:102232741
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 132
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6:00 - 7:30 školní družina 7:40 vstup do školy
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: ZŠ Vřesina školní řád.pdf (220,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014_.pdf (383,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, "Mařák" - tradiční akce pro celou obec, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě - reciproční aktivity, s HZS, s Mysliveckým sdružením, s městskou policií, SRPDŠ a spolek Vřesan
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Reedukační páče a asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, sportovní, ICT, vaření, příprava žáků 5. tříd k přijímacím zkouškám na gymnázia
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, , třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Vřesina, Osvobození 514
Obec: Vřesina u Bílovce
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 85
Kontakt na školu: Telefon: 556 425 818
IZO:119800888
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vřesina, Osvobození 410
Obec: Vřesina u Bílovce
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 85
Kontakt na školu: Telefon: 556 425 818
IZO:103092196