Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náves Svobody 41
Obec: Olomouc - Holice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Ivana Štenclová
Kontakt na školu Telefon: 585 313 636
Email: zsholice@seznam.cz
Web: http://www.zsholice.cz/
IČ:61989631
RED-IZO:600140199
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Náves Svobody 38
Obec: Olomouc - Holice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 71
Kontakt na školu: Telefon: 585 313 636
IZO:172102294
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 120
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6
Měsíční poplatek/školné v Kč: 570
Školní vzdělávací program: změna rvp pro mš - vzdělávání cizinců.pdf (253,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ekologická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: městská policie, knihovna, základní škola, mateřské centrum, logoped, Ekologické centrum Sluňákov
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Náves Svobody 41
Obec: Olomouc - Holice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 313 636
IZO:102308705
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Aktuální počet žáků: 286
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018.pdf (3027,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (1814,5 KB)
Školní řád: školní řád 01092021 i s distanční výukou.doc (266,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 1920.pdf (2605,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, rukodělné, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Náves Svobody 43/37
Obec: Olomouc - Holice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 71
Kontakt na školu: Telefon: 585 313 636
IZO:119900157
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: ročník
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80 Kč měsíčně
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6-8
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40-16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Náves Svobody 41
Obec: Olomouc - Holice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 71
Kontakt na školu: Telefon: 585 313 636
IZO:102892636