Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Medlov 79
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Mgr. Ondřej Schulz
Kontakt na školu Telefon: 585 031 059
Email: ondra.medlov@seznam.cz
Web: www.zsmedlov.cz
IČ:71002162
RED-IZO:600140831
Zřizovatel:Obec Medlov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Medlov 38
Obec: Uničov 1
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 031 059
IZO:107626713
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 58
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Kritéria příjímacího řízení: přijímání dětí do MŠ – 2017.doc (51,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6,00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP-MŠ.doc (395,3 KB)
Školní řád: ŠR MŠ od 1.9.2017.docx (59,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Medlov 79
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 031 059
IZO:102320756
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 138
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup s přítomností dospělé osoby jinak zvonek s komunikačním zařízením
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: SVP.doc (1403,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyr.zp.ZŠ a MŠ 2019 2020.doc (1165,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, přírodovědné, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, fotbalové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, Kurz vodní turistiky
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Certifikáty škol: Začít spolu, Bezpečná organizace
Mezinárodní spolupráce: základní škola Borów, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, interaktivní tabule
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Medlov 79
Obec: Uničov 1
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 031 059
IZO:119900572
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Medlov 38
Obec: Uničov 1
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 031 059
IZO:102908851
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,- Kč aý 34,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Medlov 38
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 031 059
IZO:172102359
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,- Kč aý 34,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne