Zde může být obrázek školy.

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Uničov, Pionýrů 685
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 685
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Ředitel:Ing. Andrea Mrázová
Kontakt na školu Telefon: 585 053 427
Email: skola@zspionyru.cz
Web: www.zspionyru.cz
IČ:64627501
RED-IZO:600140873
Zřizovatel:Město Uničov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 685
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 053 427
IZO:102320845
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 328
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Koncepce-rozvoje.pdf (508,6 KB)
Školní vzdělávací program: svp3V.pdf (2811,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-skolni-druziny.pdf (551,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Uničov, Pionýrů 685.pdf (4232,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové, informatika, matematické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, Ovoce a mléko do škol, Šablony III, ORP Uničov, Erasmu+, Desatero pro primární prevenci, Sportuj ve škole, Určená škola pro výuku cizinců
Domácí spolupráce : školy, DDM uničov, praxe, MP uničov, HZS a SDH Uničov, MKZ Uničov, Charita Uničov, sportovní kluby Uničov, .......
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, výuka českého jazyka pro cizince (Určená škola)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, chovatelské, turistické, rukodělné, technické, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pionýrů 685
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 053 427
IZO:119900611
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pionýrů 685
Obec: Uničov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 91
Kontakt na školu: Telefon: 585 053 427
IZO:102908168