Logo školy

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc
Adresa školy: Ulice: Jungmannova 655
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Ředitel:Mgr. Eva Hrachovcová
Kontakt na školu Telefon: 585 100 440
Email: hrachovcova@zsjl.cz
Web: www.zsjl.cz
IČ:45238782
RED-IZO:600140971
Zřizovatel:Město Litovel
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jungmannova 655
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 391
IZO:045238782
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 440
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v úterý nebo ve čtvrtek před první adventní nedělí (viz www.zsjl.cz)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6:00 pro žáky školní družiny, 7:45 pro ostatní žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Koncepce školy: Koncepce20_25.doc (504,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocka19_20.docx (3356,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: projekt Comenius Together in Europe, projekty e-twinning, partnerská škola v Revúci na Slovensku, projekt Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Ekoškola
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, ICT metodik a koordinátor
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, Venkovní altán a pódia
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jungmannova 655
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 391
IZO:119900050
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Jungmannova 655
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 391
IZO:150069995