Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dvořákova 37
Obec: Opava - Malé Hoštice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Ředitel:Mgr. Marcela Rončková
Kontakt na školu Telefon: 553 765 151
Email: zs.malehostice@seznam.cz
IČ:70999368
RED-IZO:600143007
Zřizovatel:Statutární město Opava
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Opavská 24
Obec: Opava - Malé Hoštice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 927
IZO:107628678
Základní škola
Adresa: Ulice: Dvořákova 37
Obec: Opava - Malé Hoštice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 765 151
IZO:102432163
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 78
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 219
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (16,3 KB)
Školní vzdělávací program: svp2.pdf (3251,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (436,7 KB)
Školní řád: Školní řád 4.9.2017.pdf (702,5 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 17-18.pdf (3308 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, účast na matematických olympiádách, na okresních i krajských soutěžích (dopravní, recitační, výtvarná), plnění olympijského diplomu, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ENVICUP, Recyklohraní
Certifikáty škol: Tvořivá škola, Aktivní škola
Domácí spolupráce : Obec Malé Hoštice , HZS Opava , Gymnázium v Opavě, Ostravská univerzita, Zahrádkáři, Autoškola Opava, Městská policie Opava, Knihovna KPBO, Nemocnice v Opavě, Mšsze a VOŠ Opava, Veselá věda, SGD Špičková, FIT Sports Club z.s., Muzeum Hlučínska, Obecní dů
Mezinárodní spolupráce: Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko), Mateřská škola – Vrtec Črnuče (Slovinsko), Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko), Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori (Chorvatsko), Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní asistent
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), LEGO
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Dvořákova 37
Obec: Opava-Malé Hoštice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 765 151
IZO:120004429
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dvořákova 37
Obec: Opava - Malé Hoštice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 05
Kontakt na školu: Telefon: 553 765 151
IZO:120004437