Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hlavnice 109
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 52
Ředitel:Mgr. Hana Slaninová
Kontakt na školu Telefon: 553 668 091
Email: zs.hlavnice@post.cz
Web: www.skolahlavnice.cz
IČ:75026945
RED-IZO:600143155
Zřizovatel:Obec Hlavnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hlavnice 90
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 52
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 091
IZO:150024410
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 3. 2022
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 120
Školní vzdělávací program: ŠVP 20-24.docx (228,2 KB)
Školní řád: školní řád Hlavnice2020.doc (154,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné, environmentální výuka
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, zahradní slavnosti, výlety, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Spolupráce s MŠ Litultovice, Policie ČR, HZS Opava, SDH Hlavnice, TJ Družba Hlavnice, Myslivecké sdružení Hradisko, Klub důchodců Hlavnice.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Zajišťujeme práci s dětmi s SVP.
Přítomnost specialistů: Máme chůvu.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hlavnice 109
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 52
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 091
IZO:102420998
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 3. 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je zvenku nepřístupná, na zazvonění zvonkem jde zaměstnanec školy otevřít.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 2017 MDU (s hodnocením).pdf (1139,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016.doc (171 KB)
Školní řád: Dodatek č.2 Školní řád Základní školy.doc (73,2 KB)
Dodatek č.1 - Školní řád ZŠ.doc (89,1 KB)
Školní řád platný.docx (117,6 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-2020.doc (478,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): Vystoupení na obecních akcích, výstavky pořádané pro obec., návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: -
Domácí spolupráce : Spolupracujeme se ZŠ Litultovice, s MŠ Litultovice, ZŠ Dolní Životice a ZŠ Svobodné Heřmanice. Spolupracujeme s Policií ČR, s HZS Opava, s SDH Hlavnice, Mysliveckým sdružením Hradisko, Klubem důchodců Hlavnice, TJ Družba Hlavnice aj.
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Na škole je nastavena péče o žáky s SVP. Pokud má žák přiznána podpůrná opatření, postupujeme dle doporučení. Na škole existuje doučování. Snažíme se vyhledávat žáky nadané.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hlavnice 109
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 52
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 091
IZO:120004160
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hlavnice 109
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 52
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 091
IZO:120004151