Zde může být obrázek školy.

Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šafaříkova 726
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Milan Hendrych
Kontakt na školu Telefon: 571 611 168
Email: skola@zssafarikova.cz
Web: www.zssafarikova.cz
IČ:00851761
RED-IZO:600149536
Zřizovatel:Město Valašské Meziříčí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Šafaříkova 726
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 168
Fax: 571 611 168
IZO:000851761
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 524
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.3.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, biologie, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, olympiády, Erasmus+, Šablony, Projekt k inkluzi, Obědy do škol,
Certifikáty škol: Začít spolu
Domácí spolupráce : SDH Oznice, HZS, Městská policie, Policie ČR, Kostka škola s.r.o - praxe studentů
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske, ZŠ Klačno Ružomberok, Češka osnovna škola Josipa Ružička Končanica,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: školské poradenské pracoviště
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Šafaříkova 726
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 168
Fax: 571 611 168
IZO:120400022
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30-16:15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, deníčky žáků
Školní klub
Adresa: Ulice: Šafaříkova 726
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 168
Fax: 571 611 168
IZO:173101275
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 10
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30-16:15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šafaříkova 726
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 168
Fax: 571 611 168
IZO:103092706
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne