Logo školy

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911
Adresa školy: Ulice: Lipí 1911
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Ředitel:PhDr. Roman Liška
Kontakt na školu Telefon: 281 012 711,72
Email: skola@skola-eu-praha.cz
Web: http://www.skola-eu-praha.cz
IČ:14891247
RED-IZO:600170047
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lipí 1911
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 012 711
IZO:110026012
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 863
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 11. 2020, 2. 12. 2020, 6. 1. 2021, 3. 2. 2021, vždy od 14:00 do 19:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2021 a 13.4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusy č. 141, 221, 303, 304, 344, 353, 223 nebo vlakem do stanice Praha – Horní Počernice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Koncepce školy: Koncepce-dalšího-rozvoje-SOŠ-EU-2.pdf (70,3 KB)
Školní řád: Školní_řád-5.pdf (4946,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-2019_20-19.10.-ke-schválení-ŠR.pdf (2101,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, školní soutěže, hudební festival
Certifikáty škol: Fairtradová škola, ISO 9001 , IES
Domácí spolupráce : Ministerstvo zahraničních věcí, SAP, Obvodní soud pro Prahu 2 a další partneři
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, italský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE), Otevřená věda (AV ČR), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, KBT psychoterapie
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Lipí 1911
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 921 879
IZO:110017625
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipí 1911
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 921 879
IZO:110017633