Logo školy

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šaldova 6
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Jan Preiss
Kontakt na školu Telefon: 416 735 073
Email: info@zssaldova.cz
Web: http://www.zssaldova.cz
IČ:62770233
RED-IZO:610150502
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Šaldova 6
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 073
Fax: 416 735 073
IZO:110150651
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 424
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě na tel. čísle 416 735073
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40 (ŠD - 6.00)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: DLOUHODOBÉ STRATEG. CÍLE - 1.9. 2020.pdf (932,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP KLÍČ pro ZV.pdf (4079 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2019.pdf (862,3 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9. 2019.pdf (1160,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (6712,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: speciální vzdělávání
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé město Litoměřice, Ekologická výchova - SEVER, Tvořivé dílny, Ekologická výchova - škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2. stupně
Domácí spolupráce : Policie ČR, základní a speciální školy v kraji, MěÚ Litoměřice, Lovosice, Úštěk, praxe studentů - PF UJEP Ústí n/L, Střední pedagogická škola, Litoměřice, Agentura podporovaného zaměstnávání, Diakonie, Litoměřice
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením, žáci s více vadami a autismem, AAK
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, turistické, technické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www.zssaldova.cz, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Šaldova 6
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 073
Fax: 416 735 073
IZO:110150511
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 30
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.1. 2021, jinak kdykoliv po telefonické domluvě - Litoměřice - 416 735073, Lovosice - 777060829
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: DLOUHODOBÉ STRATEG. CÍLE - 1.9. 2020.pdf (932,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP PrŠ - textová část.pdf (1467 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9. 2019.pdf (1160,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020.pdf (6712,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Diakonie, Zdravé město Litoměřice, Ekologická výchova - SEVER, Tvořivé dílny
Domácí spolupráce : Policie ČR, speciální školy, SK PARTA Litoměřice, MěÚ Litoměřice, praxe studentů - PF - UJEP Ústí n/L, Diakonie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora žákům se zdravotním postižením, žáků s více vadami a s autismem, AAK, znakový jazyk
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, www.zssaldova.cz, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Šaldova 6
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 073
Fax: 416 735 073
IZO:110150678
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: 1. máje 59
Obec: Úštěk
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 45
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 073
Fax: 416 735 073
IZO:181037343
Spec. ped. centrum
Adresa: Ulice: Dalimilova 2
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 073
IZO:110150708
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): PO 7:00 - 17:00, ÚT - ČT 7:00 - 15 :00, PÁ 7:00 - 13:00
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho rodině, služby jeho škole, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog