Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 548 522 898
Email: reditel@ibsenka.cz
Web: www.ibsenka.cz
IČ:60555998
RED-IZO:610300733
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kyjevská 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300742
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 68
Aktuální počet dětí: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.5.2024
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠS.pdf (425,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Po zazvonění otevírá pověřená osoba.
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 35, 39, 8, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY - IBSENKA 2023-2029.pdf (1389,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp_ms.pdf (406,6 KB)
Školní řád: skolni_rad_ms_2021_2.pdf (431,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Bazální stimulace
Domácí spolupráce: praxe studentů PdF MU Brno, PdF UP Olomouc, SPgŠ Lerchova Brno
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: psychomotorická cvičení, masáže, míčkování
Specifické formy podpory dětem: Ucelená rehabilitace (canisterapie, bazální stimulace, AAK, muzikoterapie, hydroterapie, snoezelen)
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, sociální sítě
Základní škola
Adresa: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300751
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 132
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.4.2024
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, Po zazvonění otevírá pověřená dospělá osoba.
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 57, 81, š86, 35, 39, 404, 610, 630, 611, 6, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY - IBSENKA 2023-2029.pdf (1389,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp-zss_1-9-2020.pdf (2073,1 KB)
Školní řád: vnitrni_rad_sd_2017_novela_1.9.2019_0.pdf (513 KB)
skolni_rad_2021.pdf (530,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_ibsenka_2223_0.pdf (2140,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: cvičebna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, výstavy výtvarných prací (projekt Malujeme bez hranic a jiné)
Certifikáty škol: Fakultní škola PdF MU Brno, certifikované pracoviště Bazální stimulace
Domácí spolupráce : Fakultní škola PdF MU Brno, certifikované pracoviště Bazální stimulace, Epona Hostěnice, Lama Centrum Brno, Mahenova knihovna Brno, TJ Tesla Brno, Solná jeskyně Star, ČSMPS, UNI Brno, MU oddíl atletiky, České hnutí speciálních olympiád
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy ve Sttutgartu, Námestovu
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, hipoterapie, canisterapie, snoezelen, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), AAK
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: hůlkové písmo
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, počítačová učebna
Zájmové činnosti: taneční, náboženství, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, snoezelen
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300777
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 19
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Termín přijímacích zkoušek: 25. a 26.4. 2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 57, 81, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY - IBSENKA 2023-2029.pdf (1389,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp-prs-ii-2022dodatek.pdf (1658,9 KB)
svp-prs-i-2022dodatek.pdf (1268,3 KB)
Školní řád: skolni_rad_2021.pdf (530,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_ibsenka_2223_0.pdf (2140,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: jiné, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, plavání
Zapojení ve specifických programech : Tranzitní program "Ze školy do práce"
Domácí spolupráce : PdF MU Brno, SPgŠ
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Alternativní písmo: hůlkové písmo, Braillovo písmo
Specifické formy podpory žákům: ucelená rehabilitace
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, interaktivní tabule
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300785
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 70 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:00-15:30
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, osobně, webové stránky
Speciální pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300793
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 57, 81, 9
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7:30-16
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ibsenova 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 522 898
IZO:110300807
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 45-50
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: "Obědy pro děti" od společnost WOMEN FOR WOMEN
Nápojové/potravinové automaty: ne