Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
Adresa školy: Ulice: Školní 664
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Ředitel:Ing. Marcela Hrejsová
Kontakt na školu Telefon: 315 682 314
Mobil: 728 899 202
Email: mhrejsova@sosasou.cz
Web: www.sosasou.cz
IČ:68383495
RED-IZO:610450620
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 664
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 314
Fax: 315 686 636
IZO:110450639
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 474
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2015 - 8-17 hodin, 28.11.2015 - 9-12 hodin, 8.1.2016 - 8-17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 351
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce SOŠaSOU Neratovice.pdf (1420,7 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: školní řád.pdf (7893,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva.pdf (1009,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kuz pro 1. ročníky, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Zapůjčení učebnic
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (133,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Školní 664
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 682 314
Fax: 315 686 635
IZO:110450663
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 664
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 277 11
Kontakt na školu: Telefon: 315 688 387
Fax: 315 686 635
IZO:110450647
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Libiš 632
Obec: Neratovice
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051346
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,-
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano