Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hořepník

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hořepník
Adresa školy: Ulice: náměstí Prof. Bechyně 53
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Ředitel:Ing. Milan Hupka
Kontakt na školu Telefon: 564 034 958
Email: reditel@zshorepnik.cz
Fax: není
Web: www.zshorepnik.cz
IČ:70659133
RED-IZO:650013051
Zřizovatel:Obec Hořepník
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Pletařská 207
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Kontakt na školu: Telefon: 564 034 960
Fax: není
IZO:150013108
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 38
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 160
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Domácí spolupráce: základní škola, myslivci, hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Základní škola

Adresa: Ulice: náměstí Prof. Bechyně 53
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Kontakt na školu: Telefon: 564 034 958
Fax: není
IZO:150013078
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): Po konzultaci předem kdykoliv.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Hořepník1.pdf (757,5 KB)
Školní vzdělávací program: svp_zshorepnik.pdf (1246,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_sd_zshorepnik.pdf (1033,6 KB)
Školní řád: skolni_rad_2013.pdf (197 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_2014_2015.pdf (5890,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, knihovna, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, sběr víček,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, Cykloturistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: příprava k přijímacím zkouškám na SŠ, doučování,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: Není to přípravna třída, ale je to pravidelná práce s předškolními dětmi - návštěvy v 1. třídě, příprava na školní provoz, základní návyky, ...to vše na základní škole

Školní družina

Adresa: Ulice: náměstí Prof. Bechyně 53
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Kontakt na školu: Telefon: 564 034 958
Fax: není
IZO:150013086

Školní jídelna

Adresa: Ulice: náměstí Prof. Bechyně 53
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Kontakt na školu: Telefon: 564 034 959
Fax: není
IZO:150013094
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, svačiny
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Pletařská 207
Obec: Hořepník
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 21
Kontakt na školu: Telefon: 564 034 960
Fax: není
IZO:170101371
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, svačiny
Nápojové/potravinové automaty: ano