Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou
Adresa školy: Ulice: Pavlovická 352
Obec: Bělá nad Radbuzou
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 26
Ředitel:Miroslav Nový
Kontakt na školu Telefon: 379 495 231
Email: reditelzs@belanr.cz
Web: www.belanr.cz
IČ:70988790
RED-IZO:650014740
Zřizovatel:Město Bělá nad Radbuzou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pavlovická 352
Obec: Bělá nad Radbuzou
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 26
Kontakt na školu: Telefon: 379 495 231
IZO:107540029
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 52
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 352
Škola je otevřena od: 6.30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Pavlovická 352
Obec: Bělá nad Radbuzou
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 26
Kontakt na školu: Telefon: 379 495 231
IZO:102004226
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 127
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 352
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (31,7 KB)
Školní řád: VNITŘNÍ ŘÁD ŠD.docx (53,9 KB)
Školní řád ZŠBělá 2010.docx (22,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ ZŠ Bělá 2017-18.doc (7529,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, exkurze
Mezinárodní spolupráce: VS Eslarn, VS Moosbach
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, hudební, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pavlovická 352
Obec: Bělá nad Radbuzou
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 26
Kontakt na školu: Telefon: 379 495 231
IZO:115000046
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pavlovická 352
Obec: Bělá nad Radbuzou
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 26
Kontakt na školu: Telefon: 379 495 231
IZO:102604177
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne