Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Bělá 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 52
Ředitel:Mgr. Jiří Hladík
Kontakt na školu Telefon: 373 394 041
Email: zs.dolni.bela@volny.cz
Web: http://www.zsamsdolnibela.estranky.cz/
IČ:75005654
RED-IZO:650014855
Zřizovatel:Obec Dolní Bělá
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Bělá 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 52
Kontakt na školu: Telefon: 373 394 229
IZO:107544512
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 63
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: ŠVP_2018-19_aktualizován_k_30.8.2018.pdf (718,1 KB)
Školní řád: Škol._řád_MŠ_od_1.9.18.pdf (682 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Bělá 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 52
Kontakt na školu: Telefon: 373 394 041
IZO:102328218
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 164
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce_skoly_18_19.pdf (405,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp_družina_zari2018.pdf (321,8 KB)
Školní řád: Skolni_rad_zari_2018.pdf (731,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_17-18_originál.pdf (583,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pracovnice ped. psych. poradny pravidelně dojíždí přímo do ZŠ.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, turistické
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Bělá 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 52
Kontakt na školu: Telefon: 373 394 229
IZO:115600108
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Kapacita školní družiny
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč / měsíc / žák
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Bělá 1
Kraj: Plzeňský
PSČ: 331 52
Kontakt na školu: Telefon: 373 394 229
IZO:102676151