Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Míru 247
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Petra Cemerková Golová
Kontakt na školu Telefon: 558 346 353
Email: reditelka@zsmiru.cz
Web: www.zsmiru.webnode.cz
IČ:70983712
RED-IZO:650019776
Zřizovatel:Statutární město Třinec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Třinec - Nebory 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 331 383
IZO:107622068
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 99
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Míru 247
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 331 383
IZO:102068992
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 164
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: dle aktuální poptávky (náboženství, kroužek anglického jazyka, šachy ...)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Míru 247
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 331 383
IZO:119600765
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : dle možností jednotlivých pracovišť: zpravidla 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): dle možností jednotlivých pracovišť: zpravidla 6:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Míru 247
Obec: Třinec - Kanada
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 331 383
IZO:103008527
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Třinec - Nebory 165
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 331 383
IZO:150007108
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol