Logo školy

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 10
Obec: Třinec - Staré Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Ředitel:Mgr. Anna Ježová
Kontakt na školu Telefon: 558 332 407
Email: pzstri1@volny.cz
Web: www.tripolskola.cz
IČ:70983721
RED-IZO:650019962
Zřizovatel:Statutární město Třinec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola - Przedszkole
Adresa: Ulice:
Obec: Třinec - Dolní Lištná 172
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 332 407
IZO:107622386
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 125
Aktuální počet dětí: 123
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria+pro+přijetí - 2021-2022.pdf (157,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní řád: Dodatek_ke_SR_MS-20_1.pdf (137,6 KB)
skolni_rad_ms.pdf (231,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (4183,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, plesy, besídky/akademie
Domácí spolupráce: s nejbližší MŠ v obci, DDM, ZUŠ, Městskou knihovnou v Třinci, TŽ Muzeum, PPP, PZKO, Kongresem Poláků, Baby club Kenny (plavání), loutkovým divadlem Bajka, DK Trisia, STaRS, lyžařskou školou Malina school v Bukovci, s logopedickou ambulanci
Mezinárodní spolupráce: Polsko, Tychy - Przedszkole nr 4
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 10
Obec: Třinec - Staré Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 332 407
IZO:102092664
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 295
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.3.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy na období 2021-2022.pdf (924,4 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (1674,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, biologie, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Jubilejní Masarykova ZŠ Třinec, DDM, ZUŠ, Městská knihovna, Muzeum TŽ a města Třinec, PPP, PZKO, Kongres Polaków, Sdružení polských učitelů, loutkové divadlo Bajka, Polská scéna Těšínského divadla, městská policie, SDH Guty
Mezinárodní spolupráce: Szkoła Podstawowa nr 9 w Bielsku-Białej od r. 2010, Mała Szkoła Baletu Cieszyn-Ustroń-Wisła-Trzyniec od r. 2019
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, polský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků, podpora slabších žáků a žáků se SVP, podpora sociálně znevýhodněných ve spolupráci s Matici školskou při ZŠ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní metodik environmentální výchovy, školní metodik ŠVP
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, tlumočnické, žurnalistické, příprava na střední školu, praktické šití, kronikářské, EVVO, klub logiky
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, systém Bakaláři, školní webové stránky www.pzstrinec.cz, Google G-Suite pro vzdělávání (nástroj pro spolupráci)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 10
Obec: Třinec - Staré Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 332 407
IZO:119600854
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 10
Obec: Třinec - Staré Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 332 407
IZO:103008977
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Třinec - Dolní Lištná 172
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 61
Kontakt na školu: Telefon: 558 332 407
IZO:103044850