Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 488
Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 02
Ředitel:Mgr. Marek Zinkl
Kontakt na školu Telefon: 488 880 942
Email: zsrych@volny.cz
IČ:70981531
RED-IZO:650022131
Zřizovatel:Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hřbitovní 671
Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 02
Kontakt na školu: Telefon: 483 388 015
IZO:107569604
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 139
Aktuální počet dětí: 119
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Kritéria příjímacího řízení: ZápisMS.doc (109,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101,115
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: švp-mš 2017.docx (112,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2018-2019.docx (54,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, web školy, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 488
Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 02
Kontakt na školu: Telefon: 488 880 942
IZO:102177325
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 307
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.11.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 101,115
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce ZŠ2018.pdf (436,6 KB)
Školní vzdělávací program: 1-ŠVP-RYCHNOV-2009-I-II-III - úvod.doc (112,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA.doc (90,1 KB)
Školní řád: 1 Skolni-rad 2018.doc (71,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2017-2018.pdf (1822,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozhr hodin ŠD.xlsx (10,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2018-2019_cisty.pdf (815,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, web školy, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Ještědská 429
Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 02
Kontakt na školu: Telefon: 483 388 015
IZO:116300230
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk,zaměstnanost rodičů
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16:15
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 488
Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 02
Kontakt na školu: Telefon: 483 388 015
IZO:102717605
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne