Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zvole, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zvole, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zvole 119
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Mgr. Lenka Kólová
Kontakt na školu Telefon: 583 444 322
Email: kolova.lenka@centrum.cz
Web: www.skola-zvole.cz
IČ:75029090
RED-IZO:650028147
Zřizovatel:Obec Zvole
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zvole 119
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 444 322
IZO:107633345
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 34
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,15 hod.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Zvole 119
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 444 322
IZO:102668795
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 45
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zvole 119
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 444 322
IZO:120301041
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zvole 119
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 444 322
IZO:103008110
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne