Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Horní Stropnice 214
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Ředitel:Mgr. Vít Golombek
Kontakt na školu Telefon: 386 327 181
Email: skola@zshstropnice.cz
Web: www.zshstropnice.cz
IČ:75000776
RED-IZO:650029577
Zřizovatel:Obec Horní Stropnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Stropnice 193
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Kontakt na školu: Telefon: 386 327 127
IZO:107530554
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 54
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Škola je otevřena od: 6:00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: MŠ Harbach - Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Stropnice 214
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Kontakt na školu: Telefon: 386 327 181
IZO:107720396
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 119
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: Filatelie, myslivost, sportovní rybářství, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, jazykové, sportovní, taneční, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Stropnice 214
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Kontakt na školu: Telefon: 386 327 181
IZO:114200688
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 7:40 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:30 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, služební mobil, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Stropnice 214
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Kontakt na školu: Telefon: 386 327 186
IZO:102475539
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 193
Obec: Horní Stropnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 35
Kontakt na školu:
IZO:181096706
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne