Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kájov
Adresa školy: Ulice: Kájovská 6
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Ředitel:Mgr. Lenka Augustinová
Kontakt na školu Telefon: 380 731 284
Email: skolakajov@seznam.cz
Web: www.zskajov.cz
IČ:75001101
RED-IZO:650038959
Zřizovatel:Obec Kájov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Boletická 115
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Kontakt na školu: Telefon: 380 731 284
IZO:107531739
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 76
Aktuální počet dětí: 74
Dny otevřených dveří (termín/y): --
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria přijetí.doc (46,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.15 hod
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2020- 2024.docx (26,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_MŠ_1. 9. 2018.docx (44,8 KB)
Školní řád: ŠŘ nový 2018.docx (37,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Kájovská 6
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Kontakt na školu: Telefon: 380 731 284
IZO:107720591
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 101
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.20 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2020- 2024.docx (26,5 KB)
Školní vzdělávací program: ZŠ Kájov ŠVP.doc (584,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠD ŠVP.doc (111,6 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (65 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.docx (485,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Hejného matematika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kájovská 6
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Kontakt na školu: Telefon: 380 731 284
IZO:114300232
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boletická 115
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Kontakt na školu: Telefon: 380 731 284
IZO:102427968
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kájovská 6
Obec: Kájov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 21
Kontakt na školu: Telefon: 380 731 284
IZO:181013754
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne