Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rožmitál na Šumavě 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 92
Ředitel:Mgr. Olga Floriánová
Kontakt na školu Telefon: 380 327 166
Email: zs.rozmitalns@seznam.cz
Web: http://www.zsmsrozmital.cz
IČ:71011773
RED-IZO:650040546
Zřizovatel:Obec Rožmitál na Šumavě
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rožmitál na Šumavě 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 92
Kontakt na školu: Telefon: 380 327 166
IZO:107531879
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rožmitál na Šumavě 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 92
Kontakt na školu: Telefon: 380 327 166
IZO:107720663
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 11
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: V časech otevřeného vstupu kontroluje paní školnice.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2020-2022.docx (29,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.docx (44,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : HZS, Policie ČR, Farma Metlice
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány, pedagogická intervence, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin ŠD.docx (12,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rožmitál na Šumavě 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 92
Kontakt na školu: Telefon: 380 327 166
IZO:114300259
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rožmitál na Šumavě 47
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 92
Kontakt na školu: Telefon: 380 327 166
IZO:102427879