Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Deštná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Deštná
Adresa školy: Ulice: nám. Míru 44-45
Obec: Deštná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 25
Ředitel:Mgr. Petr Šulc
Kontakt na školu Telefon: 384 384 280
Email: zs.destna@centrum.cz
Web: https://www.zs-destna.cz/
IČ:70986533
RED-IZO:650040953
Zřizovatel:Město Deštná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zahradní 289
Obec: Deštná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 25
Kontakt na školu: Telefon: 384 384 280
Fax: 384 384 280
IZO:107532697
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: ŠVP_MŠ_Deštná.pdf (632,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: Základní škola, místní spolky, SDH.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Bruslení., plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 44-45
Obec: Deštná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 25
Kontakt na školu: Telefon: 384 384 280
IZO:107721091
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 122
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_rozvoje_školy_-_2018.pdf (202,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ a MŠ Deštná.pdf (7628 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (547,2 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Státní zámek Červená Lhota, místní spolky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Díky menšímu počtu dětí ve třídách máme rozšířené možnosti individuálního přístupu k žákům.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Zahradní 289
Obec: Deštná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 25
Kontakt na školu: Telefon: 384 384 281
Fax: 384 384 280
IZO:114400075
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zahradní 289
Obec: Deštná
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 25
Kontakt na školu: Telefon: 384 384 281
Fax: 384 384 280
IZO:150005881