Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Nemojov 101
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 61
Ředitel:Veronika Dulínková
Kontakt na školu Telefon: 499 397 529
Email: zs.nemojov@seznam.cz
Web:
IČ:71003835
RED-IZO:650046358
Zřizovatel:Obec Nemojov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nemojov 100
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 397 529
IZO:107588234
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022-23.docx (16,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 900
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nemojov 101
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 397 529
IZO:108026493
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 61
Aktuální počet žáků: 46
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019 S.docx (2836,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM šd oprava 20.docx (325 KB)
Školní řád: Školní řád 2022 2023.doc (357,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Sportuj ve škole, Atletika do škol
Certifikáty škol: Ekoškola, Pro školy - Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 1 - 5.odt (20,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nemojov 101
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 397 529
IZO:117900591
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od 11:25 do 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Přes program Bakaláři
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nemojov 100
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 61
Kontakt na školu: Telefon: 499 397 529
IZO:102918171
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nový Nemojov
Obec: Nemojov
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181060124
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne