Logo školy

Základní škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Předslav, okres Klatovy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Předslav 66
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Ředitel:Mgr. Petra Červená
Kontakt na školu Telefon: 378 609 331
Email: skola@predslav.cz
Web: www.skolapredslav.info
IČ:60610859
RED-IZO:650049306
Zřizovatel:Obec Předslav
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Předslav 66
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 609 332
IZO:107542773
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě kdykoli
Kritéria příjímacího řízení: Podmínky pro přijetí + kritéria.doc (28,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 00
Koncepce školy: Dlouhodobý plán 2020 - 2021.doc (55,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP+pro+PV+Kouzelný+rok.pdf (192,5 KB)
Školní řád: ms-skolni-rad-1.9.2020.doc (101,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti 2019_2020.doc (176,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zabezpečení předškolní výchovy v souladu s platnými zákony
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Sokol, SDH, myslivci, ZSŽ Plzeň Desop, MAS ekoregion-uhlava.cz
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Předslav 66
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 609 331
IZO:102152969
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě kdykoli
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobý plán 2020 - 2021.doc (55,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVPpro ZV Všestrannost _156_2017.pdf (759,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro ŠD.doc (252,4 KB)
Školní řád: ZŠ Školní řád - 1.9.2020.doc (103,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2019_2020.doc (176,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, výtvarné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tvůrčí dílny pro veřejnost zábavná odpoledne pro rodiče s dětmi
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Sokol, SDH, myslivci, ZSŽ Plzeň Desop, MAS ekoregion-uhlava.cz
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální péče, prodloužený výklad, konzultace v Teams
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh.docx (13,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Předslav 66
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 609 331
IZO:164101772
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Předslav 66
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský
PSČ: 339 01
Kontakt na školu: Telefon: 376 609 332
IZO:102616647
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: MŠ 17 - 21, ZŠ 21 - 24 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne