Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60
Adresa školy: Ulice: Roveň 60
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Ředitel:Mgr. Jindřiška Klugerová
Kontakt na školu Telefon: 494 535 548
Email: zsrovenrk@seznam.cz
IČ:70188556
RED-IZO:650050576
Zřizovatel:Město Rychnov nad Kněžnou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Roveň 56
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 535 548
Fax: není
IZO:107585928
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 21
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6.15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 510
Školní vzdělávací program: ŠVP PV Roveň 2019.docx (82,5 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ 2018 - 2019.docx (23,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ s jednou věkově smíšenou třídou.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, Akce pro rodiče, děti i veřejnost - Putování za svatomartinským světýlkem.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy www.zsrovenrk.cz
Základní škola
Adresa: Ulice: Roveň 60
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 535 548
Fax: není
IZO:108009271
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 54
Aktuální počet žáků: 28
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,45 hod. pro přihlášené do ŠD, od 7,30 postupně také pro ostatní žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50 hod.
Koncepce školy: Koncepce školy Roveň 2017 - 2019.doc (54,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP+ZŠ+Škola_plna_pohody_2017_cb nový.pdf (3082,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD .doc (128 KB)
Školní řád: skolni-rad-zs-2017.doc (206,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva Roveň 2019-2020.pdf (657,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: PO pro žáky s SVPU
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule v každé třídě.
Zájmové činnosti: sportovní, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), webové stránky školy www.zsrovenrk.cz, třídní schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Roveň 60
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 535 548
Fax: není
IZO:117600181
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.45 - 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: Zápisník školní družiny., webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Roveň 67
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 516 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 535 548
Fax: není
IZO:102866821
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32 - 37,- Kč pro MŠ, 23 - 25,- Kč pro ZŠ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Mléko do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne