Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Záboří 105
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Ředitel:Mgr. Michal Gutwirth
Kontakt na školu Telefon: 383 494 425
Email: zs.zabori@centrum.cz
Web: www.zszabori.cz
IČ:75000971
RED-IZO:650050738
Zřizovatel:Obec Záboří
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 44
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:102687064
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 105
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:107722437
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 288
Aktuální počet žáků: 91
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výr_zpr_ 2019-2020_GDPR.pdf (632,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Šablony III, Ovoce a mléko do škol, Desatero pro primární prevenci
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 105
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:114800243
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 105
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:150011385
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 105
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:102515085
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Záboří 44
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 34
Kontakt na školu: Telefon: 383 494 425
IZO:163102546