Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Školská 279
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Ředitel:Mgr. Pavel Hebelka
Kontakt na školu Telefon: 495 581 126
Email: zs@pnl.cz
Web: http://zs.pnl.cz/
IČ:70987955
RED-IZO:650054717
Zřizovatel:Obec Předměřice nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školská 280
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:107581302
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 279
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:102078173
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 335
Aktuální počet žáků: 320
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle individuální domluvy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE školy 2020_21.pdf (138,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP do Inspis.pdf (469,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD Inspis.pdf (172,5 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2020(2).pdf (414,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_19-20.pdf (592,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Certifikáty škol: Fakultní škola
Domácí spolupráce : základní a mateřské školy v okolí, ZUŠ Smiřice a Chlumec n. C, Univerzita HK, Sbor dobrovolných hasičů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Semiramis - primární prevence
Specifické formy podpory žákům: dyslektické asistentky, účast v soutěžích a olympiádách
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: SD pro IEPIS.pdf (10 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh Inspis.pdf (1222,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Kdykoli dle potřeb
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 279
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:117100404
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská 279
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:102778680
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-33,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školská 280
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:102790183
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-33,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Školská 279
Obec: Předměřice nad Labem
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 581 126
IZO:150054769