Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Ředitel:Mgr. Olga Marečková
Kontakt na školu Telefon: 495 443 019
Email: zsmsprobluz@dolni-prim.cz
Web:
IČ:75016753
RED-IZO:650058666
Zřizovatel:Obec Dolní Přím
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:107581311
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:102040851
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 37
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, koupaliště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:117100471
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:102790191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol