Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Ředitel:Mgr. Olga Marečková
Kontakt na školu Telefon: 495 443 019
Email: zsmsprobluz@dolni-prim.cz
Web:
IČ:75016753
RED-IZO:650058666
Zřizovatel:Obec Dolní Přím
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:107581311
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:102040851
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 37
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, koupaliště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:117100471
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Probluz 27
Obec: Nechanice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 15
Kontakt na školu: Telefon: 495 443 019
IZO:102790191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol