Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa školy: Ulice: č. p. 47
Obec: Bílý Újezd
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Ředitel:Milena Švorcová
Kontakt na školu Telefon: 494 666 136
Email: skolabilyujezd@seznam.cz
Web: http://www.skolabilyujezd.cz
IČ:70980861
RED-IZO:650060598
Zřizovatel:Obec Bílý Újezd
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bílý Újezd 47
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 666 136
Fax: 494 666 111
IZO:107585430
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Cvičení se Sokolem
Domácí spolupráce: ano
Mezinárodní spolupráce: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Bílý Újezd 47
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 666 136
Fax: 494 666 111
IZO:102390398
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 29
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Bílý Újezd 47
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 666 136
Fax: 494 666 111
IZO:117600199
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): do 15h
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, whatsapp
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bílý Újezd 47
Obec: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 518 01
Kontakt na školu: Telefon: 494 666 136
Fax: 494 666 111
IZO:102866325